ปรึกษาเภสัชกรฟรี

เงื่อนไขโปรโมชัน

  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน BeDee ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 66

  2. บริการจัดส่งยาที่ได้รับการจ่ายจากแพทย์หรือเภสัชกรฟรี ภายใน 90 นาที ไม่มีขั้นต่ำ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับที่อยู่จัดส่งในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น

  3. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัท ฯ โดยให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สิ้นสุด