เงื่อนไขโปรโมชัน ​

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชันบีดีตั้งแต่ 21 มกราคม จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 

หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

2. เนื่องจากสินค้าราคาพิเศษและสิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าการสั่งซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือระงับการจัดส่งสินค้าเพื่อรอการตรวจสอบสิทธิ์ทันที ​​

3. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของบริษัทฯ โดยให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สิ้นสุด