image7
ดาวน์โหลด

กลุ่มยา Enalapril (ยาลดความดันโลหิต)

ครบ! รวมข้อมูลยาลดความดันโลหิต Enalapril การออกฤทธิ์ วิธีใช้ และข้อควรระวัง 

 

Disclaimer: ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไป ไม่สามารถทดแทนการให้คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้ง

 รู้จักยา Enalapril ยาลดความดันโลหิต และผลข้างเคียงที่ควรระวัง

ยาลดความดันที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายตัว เช่น ยา Amlodipine ยา Losartan หรือยา Enalapril ก็เป็นหนึ่งในตัวยาลดความดันโลหิตที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ยาลดความดันโลหิตโดยมากมักเป็นยาที่ผู้ป่วยใช้รับประทานเพื่อควบคุมค่าความดันโลหิตในระยะยาว ดังนั้นการรับประทานยากลุ่มนี้ผู้ป่วยจึงควรทำความเข้าใจตัวยา กลไลการทำงาน และข้อควรระวังเพื่อให้รับทราบข้อมูลตัวยาทั้งหมดอย่างถูกต้อง

ยา Enalapril คืออะไร

ยา “Enalapril” หรือ อีนาลาพริล เป็นยาลดความดันโลหิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตแล้ว ยา Enalapril ยังมีผลช่วยชะลอการเสื่อมของไตในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะไตวายเรื้อรัง โดยการทำให้หลอดเลือดที่ไตขยายตัว ลดความต้านทานในหลอดเลือด ส่งผลให้มีเลือดมาเลี้ยงที่ไตเพิ่มขึ้น และยายังมีผลลดอัตราการกรองที่ไต ทำให้ลดการเกิดโปรตีนรั่วในปัสสาวะได้

กระบวนการทำงานของยา Enalapril

ยา Enalapril มีทั้งรูปแบบยาเม็ดและยาน้ำ สำหรับยา Enalapril ในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน มี 3 ขนาด คือ 5, 10 และ 20 มิลลิกรัม ยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาดได้แก่ ยี่ห้อ Anaril,  Nalopril,  Enaril, Invotril และ Myopril เป็นต้น ซึ่งยา Enalapril จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงมีการใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโรคร่วมอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ยา Enalapril มีรูปแบบไหนบ้าง 

ยา Enalapril มีทั้งรูปแบบยาเม็ดและยาน้ำ สำหรับยา Enalapril ในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน มี 3 ขนาด คือ 5, 10 และ 20 มิลลิกรัม ยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาดได้แก่ ยี่ห้อ Anaril,  Nalopril,  Enaril, Invotril และ Myopril เป็นต้น ซึ่งยา Enalapril จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงมีการใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และโรคร่วมอื่น ๆ  ในปัจจุบัน  

ยา Enalapril ใช้รักษาโรคอะไรบ้าง

องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้รับรองการใช้ยา Enalapril ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะดังต่อไปนี้  

 1. โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุทุกระดับ และความดันโลหิตสูงจากหลอดเลือดเลี้ยงไตพิการ (Renovascular Hypertension) 
 2. ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลวที่แสดงอาการ (Symptomatic Congestive Heart Failure) ภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายทำงานผิดปกติที่ไม่แสดงอาการ (Asymptomatic Left Ventricular Dysfunction)  

ส่วนข้อบ่งใช้อื่น ๆ ของยา Enalapril เช่น ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเนื่องจากขาดเลือด ผู้ป่วยโรคไตที่มีโรคเบาหวานและไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย และผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง

วิธีการใช้ยา Enalapril

 1. สามารถรับประทานยา Enalapril ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 2. ขนาดยา Enalapril ที่ควรรับประทานสำหรับแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามข้อบ่งชี้การใช้ยา อายุ และโรคประจำตัวของผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นการใช้ยา Enalapril ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร ไม่ควรรับประทานยาด้วยตัวเอง
 3. หลีกเลี่ยงการใช้ยา Enalapril ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 4. ระวังการใช้ยา Enalapril ร่วมกับยา Aliskiren หรือยากลุ่ม ARB ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูงระดับอ่อนถึงปานกลาง

ผลข้างเคียงยา Enalapril

โดยปกติผู้ป่วยมักจะทนต่อยา Enalapril ได้ดี อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมักไม่รุนแรงและเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ผลข้างเคียงของยาความดัน Enalapril ที่พบบ่อย ได้แก่   

 • ปวดหัว เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ อ่อนเพลีย  
 • ผื่น คัน หน้าบวม ปากบวม  
 • ไอแห้ง
 • การทำงานของไตแย่ลง สังเกตได้จากค่า BUN และความเข้มข้นของ Creatinine ในซีรั่มที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว พบประมาณ 20% ของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงจากหลอดเลือดเลี้ยงไตพิการ (Renovascular Hypertension) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี renal-artery stenosis ผลเหล่านี้จะกลับสู่ภาวะปกติหลังจากหยุดการรักษาด้วยยา Enalapril หรือยาขับปัสสาวะ
 • ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูงขึ้น ดังนั้นไม่ควรใช้ยา Enalapril ในผู้ป่วยที่ได้รับโปแตสเซียมหรือยาขับปัสสาวะชนิดรักษาระดับโปแตสเซียม (Potassium Sparing Diuretics) 

หากมีอาการข้างเคียงดังนี้ ควรพบแพทย์ทันที

หากเกิดอาการผิดปกติหลังใช้ยา Enalapril เช่น ผื่นคัน แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หน้าบวม ตาบวม อาจเป็นอาการแพ้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยด่วน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Enalapril

ยา Enalapril เก็บรักษาอย่างไร?

ควรเก็บยา Enalapril ไว้ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสงในภาชนะเดิมที่ได้รับมา

ถ้าลืมทานยา Enalapril ควรทำอย่างไร?

ในกรณีที่ผู้ป่วยลืมรับประทานยา Enalapril แนะนำให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ หากนึกได้ใกล้มื้อถัดไปแนะนำให้รับประทานยามื้อถัดไปในขนาดปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

ไอหลังทานยา Enalapril ทำอย่างไร?

มีรายงานอาการไอในผู้ป่วยหลังจากรับประทานยา Enalapril ประมาณ 1.3% – 2.2% ลักษณะอาการไอ คืออาการไอแห้ง ไม่มีเสมหะ มักมีอาการมากช่วงกลางคืน สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ 1 วัน – 10 เดือน หลังรับประทานยา ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการไอ ควรพบแพทย์เพื่อพิจารณาหาสาเหตุ หากการไอเกิดจากยา Enalapril เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไป และแพทย์อาจพิจารณาเปลี่ยนยาความดันชนิดอื่นให้กับผู้ป่วย

สรุปเรื่องยา Enalapril

ยา Enalapril เป็นยาลดความดันโลหิตและยังใช้เพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว โดยปัจจุบันมีการใช้ยา Enalapril อย่างแพร่หลาย ผู้ป่วยควรใช้ยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง ไม่ปรับลดหรือเพิ่มยาเอง และควรพบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญคือหากรับประทานยาแล้วมีอาการผิดปกติ ให้สังเกตอาการและแจ้งแพทย์ทราบโดยด่วน 

 

Content powered by BeDee Expert

 

ภญ. วุฒิรัต ธรรมวุฒิ 

เภสัชกร

ซื้อยา Enalapril ที่ไหนดี?

หากยา Enalapril  หมดก่อนวันนัดพบแพทย์และยังไม่สะดวกเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาล สามารถปรึกษาแพทย์และเภสัชกรได้ที่แอป BeDee เรามีแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำเรื่องยาทุกวัน ส่งยาถึงมือ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Line Official : @BeDeebyBDMS

Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า