image7
ดาวน์โหลด

กลุ่มยา Simvastatin (ยาลดไขมันในเลือด)

กลุ่มยา Simvastatin เป็นยาละลายไขมันในเลือด ลดระดับไขมันที่ไม่ดี โดยเฉพาะคอเลสเตอรอล และใช้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด

Disclaimer: ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไป ไม่สามารถทดแทนการให้คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้ง

ยา Simvastatin ยาลดไขมันในเลือด วิธีใช้และสิ่งที่ต้องระวัง

ยา Simvastatin คืออะไร

ยาซิมวาสแตติน (Simvastatin) คือยาลดไขมันในเลือดโดยเฉพาะคอเลสเตอรอล และไขมันไม่ดีอื่น ๆ และยังใช้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีคลอเลสเตอรอลสูงซึ่งมีโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease : CHD) หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ในปัจจุบันมีการใช้ยา Simvastatin อย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งรูปแบบยาเดี่ยว (Simvastain 10 mg, 20 mg, 40 mg) และยาผสม คือการนำยา Simvastatin มาผสมร่วมกับยาลดไขมันกลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย

กระบวนการทำงานของยา Simvastatin

Simvastatin คือ ยาลดระดับไขมันที่ไม่ดี (LDL cholesterol) ในเลือด ผ่านการยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกาย โดยลดการเปลี่ยน HMG-CoA ไปเป็น Mevalonate ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอล

โรคที่รักษาด้วยยา Simvastatin

การใช้ยา Simvastatin เพื่อลดไขมันจะใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารในกรณีดังต่อไปนี้ 

 1. ใช้ยา Simvastatin เพื่อรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ยาช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลรวม, LDL-C, apolipoprotein B และไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่ม HDL-C ในผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงแบบปฐมภูมิ (primary hypercholesterolemia)
 2. ใช้ยา Simvastatin เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูง ซึ่งมีโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease : CHD) หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อลดการทุพลภาพและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายเนื่องจากขาดเลือดหรือจากการทำหัตถการในการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ  และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือ ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (transient ischemic attacks)

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา Simvastatin

 1. ห้ามใช้ยา Simvastatin ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
 2. ห้ามใช้ยา Simvastatin ในผู้ที่เป็นโรคตับหรือมีระดับเอนไซม์ทรานสอะมิเนสในเลือดเพิ่มสูงขึ้นของอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุ
 3. ห้ามใช้ยา Simvastatin ในสตรีมีครรภ์หรือสตรีในระยะให้นมบุตร
 4. ห้ามใช้ยา Simvastatin ร่วมกับยาต่อไปนี้ Itraconazole, ketoconazole, posaconazole, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, HIV protease inhibitors, nefazodone, gemfibrozil, cyclosporine และ danazol

วิธีใช้ยา Simvastatin

 1. ควรรับประทานยา Simvastatin ในช่วงเย็นหรือก่อนนอนเพื่อให้ยาเกิดประสิทธิภาพในการลดไขมันได้ดีที่สุด
 2. ควรรับประทานยา Simvastatin ควบคู่กับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 3. รับประทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่หยุด ลด หรือเพิ่มปริมาณยาด้วยตัวเอง

ควรใช้ยา Simvastatin ในปริมาณเท่าไร

ขนาดและปริมาณยา Simvastatin ที่ควรรับประทานนั้นขึ้นอยู่กับระดับไขมัน LDL-cholesterol ของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะเริ่มต้นให้ยาตามเป้าหมายของการรักษาและการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละคน การปรับขนาดยาควรใช้เวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยาที่ใช้ร่วมกันด้วย ดังนั้นการใช้ยา Simvastatin นี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้ป่วยไม่ควรรับประทานยาด้วยตัวเอง

ผลข้างเคียงจากยา Simvastatin

 • อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่  ท้องผูก ท้องอืด อาหารไม่ย่อย เอนไซม์ Transaminase เพิ่มสูงขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์กล้ามเนื้อ CPK 
 • อาการไม่พึงประสงค์ที่พบไม่บ่อย เช่น ปวดท้อง ซึมเศร้า ท้องเสีย มึนงง ล้า ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ นอนไม่หลับ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อกดเจ็บ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ คลื่นไส้ ไวต่อแสง อาการคัน ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ รู้สึกหมุน อ่อนแรง 
 • ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลายจะเพิ่มขึ้นในภาวะ เช่น การใช้ยาขนาดสูง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่อง ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (Hypothyroidism) เป็นต้น

หากมีอาการดังนี้ควรพบแพทย์ทันที

หากผู้ป่วยรับประทานยา Simvastatin แล้วมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเมื่อยผิดปกติ ปัสสาวะเป็นสีแดงหรือสีเข้มผิดปกติ เกิดภาวะตับอักเสบ มีอาการเบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง ควรหยุดยาและพบแพทย์โดยด่วน

ข้อแนะนำในการใช้ยา

 1. ควรตรวจการทำงานของตับก่อนได้รับยาและหลังได้รับยาที่ 6 และ 12 สัปดาห์ และผู้ป่วยที่ได้รับยา Simvastatin เป็นประจำควรตรวจทุก 6 เดือน หรือตามคำแนะนำของแพทย์ หากระดับเอนไซม์ Transaminase ในตับสูงกว่าค่าปกติ (Upper Normal Limit) 3 เท่า ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
 2. หากรับประทานยานี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่อง หลัง หรือตามลำตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
 3. ระมัดระวังเมื่อใช้ยา Simvastatin ร่วมกับยา Digoxin และ Warfarin เนื่องจากระดับยาในเลือดอาจสูงจนเกิดอันตรายได้
 4. ระมัดระวังการใช้ยา Simvastatin ร่วมกับ Colchicine โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ หรือภาวะกล้ามเนื้อลายสลายได้
 5. ยา Simvastatin ส่งผลกับยาอื่น ๆ หลายชนิด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Simvastatin

หากลืมทานยา ควรทำอย่างไร?

หากผู้ป่วยลืมรับประทานยา Simvastatin แนะนำให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากวลาที่ผู้ป่วยจะรับประทานยานั้นใกล้มื้อถัดไป ควรรับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาดปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

เก็บรักษายา Simvastatin อย่างไร?

ควรเก็บยา Simvastatin ไว้ในที่แห้ง ไม่โดนความร้อนหรือแสงแดดในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับมา

สามารถซื้อยา Simvastatin รับประทานเองได้หรือไม่?

ในการเริ่มรักษาโรคไขมันในเลือดสูงนั้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ก่อนเพื่อตรวจวัดระดับไขมันในเลือดและค่าอื่น ๆ ตามที่แพทย์เห็นสมควรเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและจ่ายยาที่เหมาะสมกับโรคและร่างกายผู้ป่วยมากที่สุด ในกรณีที่ผู้ป่วยรับยาบางส่วนจากโรงพยาบาลหรือต้องการซื้อยาเพิ่มเติม สามารถซื้อยากับเภสัชกรโดยแจ้งตัวยา ขนาด ปริมาณ และจำนวนที่รับประทาน ยาและวิตามินอื่น ๆ ที่รับประทานอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงอาการแพ้ยา ทั้งนี้ผู้ป่วยควรพบแพทย์ตามนัดและไม่ควรปรับยาเองโดยเด็ดขาด

สรุปเรื่องยา Simvastatin

ยา Simvastatin เป็นยาที่ใช้ในการลดไขมันในเลือด และยังใช้เพื่อการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีโคเลสเตอรอลสูงซึ่งมีโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยควรใช้ยาตามขนาดที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ปรับลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง และควรพบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ หากรับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติ ให้สังเกตอาการและแจ้งแพทย์ให้ทราบทันที

 

Content powered by BeDee Expert

 

ภญ. วุฒิรัต ธรรมวุฒิ
เภสัชกร

ซื้อยา Simvastatin ที่ไหนดี?

ปรึกษาและซื้อยา Simvastatin หรือยาลดไขมันอื่น ๆ กับเภสัชกรที่ BeDee ได้ทุกวัน มั่นใจคุณภาพยา สะดวก ไม่ต้องเดินทาง แอปพลิเคชัน BeDee มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและเภสัชกรมากประสบการณ์จากเครือ BDMS พร้อมให้คำปรึกษาและจัดส่งยาถึงมือทุกวัน

สอบถามเพิ่มเติม Line Official : @BeDeebyBDMS 

Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า