Corporate Partners

BeDee พร้อมช่วยคุณดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ทุกที่ ทุกเวลา

Text

Founder & background

พบบริการดูแลสุขภาพที่ครบวงจร ในแอปเดียว ทั้งปรึกษาแพทย์ ปรึกษาเภสัชกร ช้อปสินค้าสุขภาพ และจัดส่งให้คุณถึงบ้าน ภายใต้มาตรฐานเครือ BDMS

พบบริการดูแลสุขภาพที่ครบวงจร ในแอปเดียว ทั้งปรึกษาแพทย์ ปรึกษาเภสัชกร ช้อปสินค้าสุขภาพ และจัดส่งให้คุณถึงบ้าน ภายใต้มาตรฐานเครือ BDMS

50 Corporate Partners

Join Us

Corporate Partners

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทย
บนมาตรฐานสุขภาพรูปแบบใหม่ในเครือ BDMS