introvert คืออะไร

Key Takeaways

 • Introvert คือคนที่มักจะชอบการเก็บตัว รู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่คนเดียวหรือทำงานคนเดียว
 • Introvert เกิดขึ้นได้จากพันธุกรรม สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู และประสบการณ์
 • บางคนที่มีบุคลิกภาพผสมระหว่าง Introvert และ Extrovert เรียกว่า Ambivert
สารบัญบทความ

Introvert คืออะไร

Introvert คือ ประเภทหรือลักษณะนิสัยของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว รู้สึกสบายใจและมีพลังเมื่ออยู่คนเดียวหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบมากกว่าการอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก กลุ่มคน Introvert มักจะเลือกใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำกิจกรรมที่ไม่ต้องมีการติดต่อกับคนอื่นมากนัก เช่น การอ่านหนังสือ เขียนบทความ หรือทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

 

แม้ว่าคน Introvert คือผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เงียบและเก็บตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเป็น Introvert ไม่สามารถเข้าสังคมหรือทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ชาว Introvert เพียงแค่ต้องการเวลาสำหรับการฟื้นฟูพลังงานหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้นการได้อยู่คนเดียวหรืออยู่กับกลุ่มคนที่มีจำนวนไม่มากนักจึงเป็นหนึ่งในวิธีการฟื้นฟูพลังงานของชาว Introvert นั่นเอง

 

มีปัญหาด้านสุขภาพใจ หรืออยากปรึกษาเรื่อง Introvert คุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่แอป BeDee เป็นส่วนตัว เลือกปรึกษาตามเวลาที่คุณสะดวก

เช็กลิสต์ลักษณะนิสัย บุคลิกแบบไหนถึงเรียกว่าเป็น Introvert

introvert นิสัย

คุณเป็น Introvertหรือไม่ Introvert คือคนแบบไหน ? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะของ Introvert เป็นอย่างไรบ้าง หลายคนอาจเกิดคำถามเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้ว

 • ชอบความเงียบสงบ

คนที่เป็น Introvert คือคนที่มักจะรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและไม่มีสิ่งรบกวน

 • รู้สึกได้ชาร์จพลังจากการอยู่คนเดียว

Introvert คือคนที่จะรู้สึกมีพลังและเติมเต็มพลังงานเมื่อได้อยู่คนเดียวหรือทำกิจกรรมที่ไม่ต้องมีการติดต่อกับคนอื่น หรือชาร์จพลังโดยการได้อยู่กับกลุ่มคนที่สนิทหรือไว้ใจ ถือเป็นการชาร์จพลังได้เช่นเดียวกัน

 • ชอบไตร่ตรองและวิเคราะห์

คน Introvert นิสัยมักจะใช้เวลาในการคิดและไตร่ตรองมากกว่าการพูดหรือแสดงออก มักจะเป็นคนที่คิดลึกและละเอียด

 • พูดน้อย

Introvert มีลักษณะพูดน้อยในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องพูด และจะพูดมากขึ้นเมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่รู้สึกสบายใจหรือเมื่ออยู่ในหัวข้อที่สนใจ

 • การหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

กลุ่ม Introvert มักหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมใหญ่และชอบการพบปะกับเพื่อนใกล้ชิดหรือครอบครัวในกลุ่มเล็ก ๆ มากกว่า

Introvert มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

1. Social Introvert

Introvert ทางสังคม คนที่เป็น introvertประเภทนี้มักชอบความสงบและมักจะเลือกใช้เวลาอยู่คนเดียวหรือกับกลุ่มเพื่อนเล็ก ๆ มากกว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมใหญ่

2. Thinking Introvert

Introvert ทางความคิด คน Introvert ประเภทนี้คือคนที่มักจะมีความคิดสร้างสรรค์และมักใช้เวลามากในการคิดและไตร่ตรอง ซึ่งอาจไม่ใช่เพราะความกังวลทางแต่เพราะพวกเขาชอบอยู่ในโลกของความคิดของตัวเอง

3. Anxious Introvert

Introvert ทางความวิตกกังวล คนประเภท introvert แบบนี้คือคนที่มักจะรู้สึกอึดอัดและกังวลเมื่ออยู่ในสถานการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่ก็ตาม และมักจะเลือกหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกังวล ชาว Introvert มักจะต้องการใช้เวลาในการพักผ่อนฟื้นฟูหลังจากกิจกรรมทางสังคม

4. Restrained Introvert

Introvert ที่ระมัดระวัง Introvert ในกลุ่มนี้มักมีบุคลิกภาพที่จะต้องใช้เวลาในการเริ่มกิจกรรมหรือการสนทนาใหม่ ๆ คิดและไตร่ตรองก่อนที่จะทำอะไร เป็นคนที่ชอบทำทุกอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง ใจเย็น สงบ

Introvert เกิดจากอะไร

สังคมและสภาพแวดล้อม

สังคมและสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ กลุ่มคน Introvertอาจถูกเลี้ยงดูมาด้วยมาด้วยพ่อแม่หรือครอบครัวที่มีลักษณะนิสัยคน Introvert เด็กจึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมหรือบุคลิกพ่อแม่ ประกอบกับพวกเขาอาจโตมากับความสงบ ไม่จำเป็นต้องมีการเข้าสังคมหรือการติดต่อกับคนอื่นมากนัก จึงซึมซับลักษณะนิสัยหรือประสบการณ์เหล่านั้นจากสภาพแวดล้อมมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต

พันธุกรรม

ปัจจุบันมีการพบว่าลักษณะนิสัยของพ่อแม่อาจส่งผลทางพันธุกรรมมายังลูกได้ หรือฝาแฝดที่มีพันธุกรรมเหมือนกันมักมีแนวโน้มที่จะแสดงลักษณะบุคลิกภาพที่คล้ายคลึงกันมากกว่าฝาแฝดที่ไม่เหมือนกัน

ระบบประสาทและเคมีในสมอง

มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของสมองแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็น Introvert และ Extrovert มีการทำงานของสมองและการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อสารเคมีในสมองและระบบประสาทอัตโนมัติ

 

มีปัญหาด้านสุขภาพใจ หรืออยากปรึกษาเรื่อง Introvert คุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่แอป BeDee เป็นส่วนตัว เลือกปรึกษาตามเวลาที่คุณสะดวก

Introvert VS Extrovert VS Ambivert บุคลิกภาพทั้ง 3 แบบแตกต่างกันอย่างไร

introvert Extrovert Ambivert

Introvert Extrovert Ambivert คืออะไร แตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยทั่วไปแล้วบุคลิกภาพทั้ง 3 แบบมีลักษณะดังนี้

 • Introvert

ในด้านสังคมนั้น Introvert คือบุคลิกภาพของคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรืออยู่ในกลุ่มคนเล็ก ๆ และจะรู้สึกมีพลังเมื่ออยู่คนเดียวมากกว่าการอยู่กับคนหมู่มาก Introvert คือบุคลิกภาพแบบที่ชอบคิดวิเคราะห์ลึกซึ้ง สนใจในความคิดและความรู้สึกภายในของตนเอง ชอบทำกิจกรรมที่ไม่ต้องมีการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมาก เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ทำงานศิลปะ

 • Extrovert

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert ชอบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้สึกมีพลังเมื่ออยู่กับคนหมู่มาก มีพฤติกรรมชอบพูดคุย พบปะผู้คนใหม่ๆ และทำกิจกรรมที่มีความเป็นกลุ่ม ชอบทำกิจกรรมที่มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์มาก เช่น งานเลี้ยง ปาร์ตี้ การทำงานเป็นทีม

 • Ambivert

คนประเภท Ambivert เรียกได้ว่าเป็นลูกผสมระหว่าง Introvert และ Extrovert พวกเขามีคุณสมบัติของทั้ง Introvert และ Extrovert สามารถปรับตัวได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางครั้งชอบการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่น บางครั้งชอบอยู่คนเดียวและทำกิจกรรมที่ไม่ต้องมีการสื่อสารมาก นอกจากนี้ชาว Ambivert ยังสามารถสนุกกับทั้งกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมที่ไม่ต้องการการปฏิสัมพันธ์มาก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Introvert

1. Introvert ใช่คนขี้อายไหม?

Introvert กับผู้ที่มีนิสัยขี้อายนั้นแตกต่างกัน Introvert คือคนที่จะรู้สึกมีพลังเมื่อได้อยู่คนเดียวมากกว่า พวกเขาสามารถพูดคุยกับคนอื่นหรือแสดงออกได้แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถนัด การทำงานที่ต้องใช้ความคิดเงียบ ๆ คนเดียวเป็นสิ่งที่คนเป็น Introvert มักจะทำได้ดี

2. กึ่งกลางระหว่าง Introvert กับ Extrovert เรียกว่าอะไร?

ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่อยู่ระหว่างความเป็น Introvert และ Extrovert เรียกว่า Ambivert เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางครั้งชอบการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่น บางครั้งชอบอยู่คนเดียวและทำกิจกรรมที่ไม่ต้องมีการสื่อสารมาก

3. Introvert เป็นตั้งแต่เกิดเลยไหม?

สาเหตุของการเกิด Introvert คือลักษณะสังคม สภาพแวดล้อม และการส่งต่อทางพันธุกรรม กล่าวคือหากเด็กถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่มีเป็นชาว Introvert หรือมีประสบการณ์ เพื่อนฝูง ที่มีลักษณะเป็น Introvert เด็กจะมีแนวโน้มค่อย ๆ ซึมซับลักษณะนิสัยเหล่านั้นจนโตมาเรื่อย ๆ

4. คน Introvert จะเข้าสังคมไม่เก่งใช่ไหม?

ไม่เสมอไป การเป็นคน Introvert ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าจะเข้าสังคมเก่งหรือไม่เก่ง ชาว Introvert ก็สามารถเข้าสังคมและมีทักษะในการสื่อสารได้ดีเช่นเดียวกัน แต่เพียงแค่ว่าคน Introvert นั้นอาจรู้สึกเหนื่อยได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนมากมาย

สรุป Introvert คือลักษณะนิสัยอย่างหนึ่ง หากรู้สึกมีปัญหาสุขภาพใจ มีปัญหาในการเข้าสังคม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ BeDee 

มีปัญหาสุขภาพใจ มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ การเข้าสังคม หรืออยากปรึกษาเรื่อง Introvert คุยกับคุณหมอหรือนักจิตวิทยาคลินิกที่แอป BeDee ได้ทุกวัน

 

ปรึกษาหมอออนไลน์ พยาบาล หรือปรึกษาเภสัชกรที่แอป BeDee ได้ทุกวัน เป็นส่วนตัวสูง พร้อมจัดส่งสินค้าถึงมือ เลือกปรึกษาตามเวลาที่คุณสะดวก เป็นส่วนตัว ไม่ต้องเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม Line Official : @BeDeebyBDMS

 

Content powered by BeDee Expert

ธนวินท์ มีลาภอุดมชัย
นักจิตวิทยาคลินิก

 

 

เรียบเรียงโดย

กรวรรณ ใจซื่อกุล

Nickerson, C. (2024). What is an Ambivert Personality? Simply Psychologyhttps://www.simplypsychology.org/ambivert.html

 

BSc, E. H. (2024, March 15). Introvert vs Extrovert: A Look at the Spectrum & Psychology. PositivePsychology.com. https://positivepsychology.com/introversion-extroversion-spectrum/

 

Don’t feel like an introvert or an extrovert? Try ambivert. (2022, September 26). World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2017/04/dont-feel-like-an-introvert-or-an-extrovert-try-ambivert/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทุกวันนี้เรื่องรูปร่างเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญและกังวลใจกันอย่างมาก ทั้งด้วยปัจจัยเรื่องความสวยความงามและเรื่องสุขภาพ ในด้านสุขภาพผู้ป่วยโรคอ้วนอาจจำเป็นต้องควบคุมน้ำหนักตามคำแนะนำจากแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะต้องการลดความอ้วนเพื่ออะไร วิธ

Key Takeaways แบบประเมินความเสี่ยงโรคไตเป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินความเสี่ยงต่อเบื้องต้นต่อการเกิดโรคไตในอีก 10 ปี ผู้ที่ชอบทานรสเค็มจัด หรือมีประวัติทานยาเป็นเวลานานควรทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคไต การทำแบบประเมินจะช่วยให้เราป้องกันความเสี่ยงต่อการเก