วัคซีนไข้หวัดใหญ่

Key Takeaway

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ถูกผลิตขึ้นจากเชื้อตาย มีความปลอดภัยสูง 
  • ตัวเชื้อในวัคซีนจะเข้าไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่ในร่างกายของผู้ที่รับวัคซีน
  • เมื่อหายจากไข้หวัดใหญ่แล้วยังควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่เนื่องจากภูมิคุ้มกันจะค่อย ๆ ลดลงและเราอาจได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่น ๆ ได้ในอนาคต
สารบัญบทความ

รู้จักวัคซีนไข้หวัดใหญ่คืออะไร 

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นอีกโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจ อาการไข้หวัดใหญ่ มักมีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดทั่วไป และยังสามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย สำหรับประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่มีการระบาดได้ตลอดทั้งปี แต่มักพบว่ามีการระบาดมากขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดความรุนแรงของโรค หรือป้องกันการติดเชื้อได้ เราจึงควรรู้จักวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างละเอียดก่อนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) คือ หนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ A และสายพันธุ์ B ที่พบระบาดในมนุษย์ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่แนะนำให้ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันถูกผลิตจากเชื้อที่ไม่สามารถก่อโรคได้แล้ว หรือเรียกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตาย จึงมีความปลอดภัยสูง โดยหลักการทำงานคือตัวเชื้อในวัคซีนจะเข้าไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่ในร่างกายของผู้ที่รับวัคซีน ซึ่งโดยทั่วไปร่างกายของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีจะใช้เวลาในการภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามจำนวนของสายพันธุ์ที่ถูกบรรจุไว้ในวัคซีนดังนี้ คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์คือวัคซีนที่บรรจุเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จำนวน 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ B จำนวน 1 สายพันธุ์ (ตระกูล Victoria หรือ Yamagata)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์คือวัคซีนที่บรรจุเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จำนวน 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ B อีกจำนวน 2 สายพันธุ์ (ตระกูล Victoria และ Yamagata)

 

ปรึกษาเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับคุณหมอที่แอป BeDee สะดวก ไม่ต้องเดินทาง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ กับ 4 สายพันธุ์ ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์คือ การป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ที่มีจำนวนที่แตกต่างกัน 1 สายพันธุ์ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์จะมีสายพันธุ์ B จำนวน 2 สายพันธุ์ คือตระกูล Victoria และ Yamagata ซึ่งเป็นสายพันธุ์ B ทั้งหมดที่พบระบาดในมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ที่ระบาดในแต่ละปี ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่บรรจุในวัคซีนประจำปีนั้น ๆ ตามข้อมูลคาดการณ์ระบาดขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนรับวัคซีนได้กับแพทย์หรือพยาบาลอีกครั้ง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดไหม? ใครบ้างที่ควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดไหม? สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มผู้ที่ควรรับการฉีดได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ ได้แก่ 

  • เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ที่เป็นโรคอ้วน
  • ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรค HIV ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

 

ปรึกษาเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับคุณหมอที่แอป BeDee สะดวก ไม่ต้องเดินทาง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่อันตรายไหม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ อันตรายไหม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากผลิตจากเชื้อที่ไม่สามารถก่อโรคได้ หรือเรียกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายจึงมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ที่รับการฉีดวัคซีน โดยมีผลข้างเคียง เช่น ไข้ อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากผู้รับการฉีดวัคซีนไม่แน่ใจ หรือเคยมีประวัติแสดงอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เคยได้รับก่อนหน้า แพ้ไข่ไก่ อยู่ระหว่างรักษาอาการเจ็บป่วย หรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง 

อาการหลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สามารถพบได้ เช่น มีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว มีอาการบวม หรือมีตุ่มนูนบริเวณที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อาการเหล่านี้มักทุเลาและหายปกติได้ภายในระยะเวลา 1-2 วันหลังการรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยอาจรับประทานยาแก้ปวดลดไข้หากมีอาการดังกล่าว แต่หากผู้ที่รับวัคซีนมีอาการหายใจลำบาก ใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หรือมืผื่นผิวหนังผิดปกติภายหลังการได้รับวัคซีนควรรีบพบแพทย์ในทันที

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกกี่ปี 

Influenza Vaccine ฉีดยังไง? จากคำแนะนำทางการแพทย์เราควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ครั้งละ 1 เข็ม โดยทั่วไปสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตลอดปี แต่อย่างไรก็ตามควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน โดยช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมักระบาดมากในช่วงฤดูฝน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1. ก่อนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

ก่อนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม รวมถึงงดออกกำลังกายหนัก ๆ เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ อยู่ได้นานแค่ไหน ? 

โดยทั่วไปแล้วภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นจากรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะอยู่ได้นานประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี จากนั้นภูมิคุ้มกันจะค่อย ๆ ลดลง ดังนั้นจึงแนะนำให้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ห้ามกินอะไร ? 

หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้มีอาหารที่เป็นข้อห้ามรับประทานเป็นพิเศษ แต่ผู้รับวัคซีนควรรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ ปรุงสุก สะอาด ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ

4. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คนท้อง ฉีดได้ไหม ?

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับคนท้องซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงหากมีการติดเชื้อนั้น แนะนำในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปสามารถรับการฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ หรือสูติแพทย์ก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง

5. เป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว ต้องฉีดวัคซีนอีกไหม ?

หากเคยเจ็บป่วยป็นโรคไข้หวัดใหญ่ไปแล้วยังจำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ผู้ป่วยติดเชื้อว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใด และเนื่องจากภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาติจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเดียวกัน ประกอบกับโรคไข้หวัดใหญ่มีการระบาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี การรับการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังหายจากเจ็บป่วยจึงยังคงมีความจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อครั้งต่อไป

6. ทำไมห้ามฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่แพ้ไข่ ?

เนื่องจากเชื้อที่นำมาบรรจุในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถูกผลิตโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อในเซลล์ของไข่ไก่ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อาจได้รับผลกระทบแสดงอาการแพ้ หรือแพ้อย่างรุนแรงได้ ดังนั้นผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

ปรึกษาเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับคุณหมอที่แอป BeDee สะดวก ไม่ต้องเดินทาง