หลั่งเร็ว
 • อาการหลั่งเร็ว ภาวะที่เพศชายมีการหลั่งภายใน 1 นาทีหลังการสอดใส่ สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับมือกับอาการได้ 
 • เสร็จไวหรือหลั่งเร็วทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง เครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาความสัมพันธ์
Table of Contents

หลั่งเร็ว คืออะไร รู้จักอาการ

อาการหลั่งเร็ว Premature Ejaculation (PE) หรือหลายคนเรียกว่าล่มปากอ่าว หรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำคือ ภาวะที่เพศชายมีการหลั่งภายใน 1 นาทีหลังการสอดใส่ อาการหลั่งเร็วสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับมือกับอาการได้

 

ปรึกษาอาการหลั่งเร็วหรือปัญหาบนเตียงกับแพทย์ผู้ชำนาญการ สะดวก เป็นส่วนตัว ไม่ต้องเดินทาง

เร็วแค่ไหน เรียกหลั่งเร็ว

หลายคนอาจสงสัยว่าแค่ไหนถึงเรียกว่า “หลั่งเร็ว” ปัญหาหลั่งเร็วนั้นมีลักษณะอาการโดยทั่วไป คือ มีการหลั่งก่อนสอดใส่ หรือหลั่งภายใน 1 นาทีหลังการสอดใส่

หลั่งเร็ว เกิดจากสาเหตุใด 

การหลั่งเร็วหรือล่มปากอ่าวนั้นเกิดจากสาเหตุทางด้านจิตใจเป็นหลัก โดยทั่วไปแล้วการหลั่งเร็วอาจเกิดจากสาเหตุหลักต่อไปนี้

 • เกิดความตื่นเต้น 
 • ขาดความมั่นใจในตนเอง
 • ความเครียด ความกังวล 
 • มีประสบการณ์ไม่ดีในอดีตเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 
 • ปัญหาความสัมพันธ์

ผลกระทบของอาการหลั่งเร็ว

เสร็จไวหรือหลั่งเร็วนั้นไม่ใช่แค่เรื่องความพึงพอใจบนเตียง แต่ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ผล

กระทบจากอาการหลั่งเร็ว คือ

 • เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง
 • เครียด วิตกกังวล
 • เกิดปัญหาความสัมพันธ์
 • มีบุตรยากเนื่องจากภาวะหลั่งเร็ว

หลั่งเร็ว VS นกเขาไม่ขัน แตกต่างกันอย่างไร

หลั่งเร็ว VS นกเขาไม่ขัน แตกต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจเกิดความสับสนระหว่างอาการนกเขาไม่ขันและอาการหลั่งเร็วว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร สำหรับภาวะนกเขาไม่ขันและหลั่งเร็วนั้นมีอาการที่เหมือนและแตกต่างกันดังนี้

ลักษณะ
นกเขาไม่ขัน  Erectile Disorder
หลั่งเร็ว Premature Ejaculation
การแข็งตัว
อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว หรือแข็งลดลง แข็งระยะเวลาสั้นลง
ไม่มีปัญหาการแข็งตัว
การหลั่ง
ไม่มีปัญหาการหลั่ง
หลั่งเร็วภายใน 1 นาที หลังการสอดใส่
การคงสภาพ
อวัยวะเพศอ่อนตัวก่อนสิ้นสุดการมีเพศสัมพันธ์
อวัยวะเพศชายแข็งตัวจนกระทั่งเกิดการหลั่ง

หลั่งเร็วและนกเขาไม่ขันสามารถพบร่วมกันหรือเกิดต่อเนื่องกันได้หากไม่ได้รับการจัดการปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม หากมีอาการแนะนำปรึกษาแพทย์

 

ปรึกษาอาการหลั่งเร็วหรือปัญหาบนเตียงกับแพทย์ผู้ชำนาญการ สะดวก เป็นส่วนตัว ไม่ต้องเดินทาง

การรักษาและป้องกันอาการหลั่งเร็วอย่างถูกต้อง

แก้ปัญหาการหลั่งเร็วด้วยการรักษา เช่น

 • พูดคุยกับคู่รักหรือคู่นอนเพื่อลดความกังวล และเพิ่มเข้าใจกัน
 • ใช้เทคนิคบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน หรือการฝึกขมิบ
 • ฝึกควบคุมการหลั่งด้วยวิธี Start-stop technique
 • ลดความไวต่อการรู้สึกของอวัยวะเพศชายเช่น การใช้สเปรย์ยาชา การใช้ถุงยางแบบหนา 
 • การให้คำปรึกษา (Counseling) 
 • การทำจิตบำบัด (Psychotherapy)
 • การทำครอบครัวบำบัด (Family Therapy) ในรายที่มีปัญหาความสัมพันธ์
 • การรักษาด้วยยา

 

การรักษาอาการหลั่งเร็วต้องได้รับคำแนะนำโดยแพทย์ ปรึกษาวิธีแก้อาการหลั่งเร็วหรือปัญหาบนเตียงกับแพทย์ผู้ชำนาญการ สะดวก เป็นส่วนตัว ไม่ต้องเดินทาง